«Για το τριαντάφυλλό σου»

«Για το τριαντάφυλλό σου»: συγκέντρωση 2856 βιβλίων απεσταλμένων από όλα τα μέρη της Ελλάδας και διανομή τους σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) αλλά και σε παιδιά άπορων οικογενειών.

Περισσότερα«Για το τριαντάφυλλό σου»